Welkom op de website van de bewoners van de Deken Batenburgstraat in Dongen. De Deken Batenburgstraat is de verbindingsweg tussen de Oude Baan en de Vennen en kent één zijstraat: de Pastoor Dirven Straat. Er staan ongeveer 55 huizen in de straat, voornamelijk twee-onder-één-kaphuizen. Het grootste gedeelte van de straat is ontwikkeld eind jaren 50, begin jaren zestig. Bijna elke Dongenaar kent de straat, omdat op nummer twee het zwembad De Vennen is gevestigd. De bedoeling is dat met behulp van de site de bewoners dichter bij elkaar komen. Er zullen mededelingen op geplaatst worden over de straat. De website kan helpen om bewoners elkaar te laten vinden, waardoor bijvoorbeeld burenhulp kan ontstaan of de veiligheid kan worden vergroot.